Istorija

HBT Logistika je kompanija koja je proistekla iz dela Polimarka koji je bio zadužen za logističke usluge. Kao posebno pravno lice, stupamo na tržište logističkog provajdinga od januara 2010. godine, u prvi mah kao pružalac usluga isključivo članicama Polimark Grupe a potom Unisol Grupe. Marljivim radom, kvalitetnim odabirom kadrova i implementacijom WMS-a (warehouse management system), uspeli smo za veoma kratak period da se razvijemo u prepoznatljiv brend na tržištu uslužne logistike, odnosno, započeli smo novo poglavlje u našem razvoju, a to je poslovanje ka trećim licima. S obzirom da se tržište logističkog provajdinga razvija enormnom brzinom, usložnjava i menja, HBT Logistika je postavila sebi cilj da preraste u jednu uspešnu logističku kompaniju u Srbiji, a vremenom i u regionu.