Organizaciona struktura

HBT Logistika je organizovana kao članica Unisol Grupe sa osnovnim zadatkom upravljanja logističkim uslugama, kako za Grupu tako i za treća lica.