Carinsko Zastupanje

 

HBT Logistika raspolaže sa dva Javna carinska skladišta, kako u ambijentalnom, tako i u kontrolisanom režimu. Takođe, posedujemo rešenja o ispunjenosti uslova za smeštaj robe životinjskog porekla kao i rešenje za reeksport od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za veterinu.

Kako je zadatak i obaveza HBT Logistike pružanje kompletne usluge klijentima, u našu ponudu smo uvrstili i špediterske usluge koje obavljamo u saradnji sa renomiranom špediterskom kućom Interšped-B.